Blog

Osamělý muž

02.06.2024

Byl jeden muž, který zůstal úplně sám daleko od lidí, vůči nimž tak dlouho upíral svůj zrak, aby mohl naplnit každé jejich přání a být tak milován. Poslouchal, co se mu řekne. Dával druhým vše, co chtěli a ti ho často nechávali bez povšimnutí. Nerozuměl tomu. Jakoby vše, co dělal, bylo stále málo. A tak se jednoho dne rozhodl odejít...

Šok a trauma

23.04.2024


Pokud člověk zažije šok ve vztahu s blízkým člověkem, kterému bezmezně věří ( v rodové linii, s rodiči, partnery...) způsobí to odpojení a izolaci té části, která se lekne a vyřadí (někdy až do kómatu apod.).
Vznikne tzv. paradox obranného mechanismu.
Člověk touží po spojení a blízkosti s druhým člověkem, ale nedovolí si to zcela nebo se...


Dneska mám něco pro zaryté intelektuály, čili rozumbrady jako jsem já, kteří dokud se nestane materiální změna, tak neuvěří. Jenže pokud neuvěří, tak se nestane… nic co není neznámé, ale jak to udělat:) Nebojme se vesmír je moudrý a bude vždycky i chytřejší než my:))

Milé maminky

04.07.2023

Teprve začaly prázdniny, ale pracujeme na projektu neúnavně, abychom zjistily, co všechno přináší a dokázaly vám to zprostředkovat, co nejlepším způsobem a tak bych s vámi ráda sdílela novinky😊

Když se naučíme naslouchat, PŘÍRODA k nám promlouvá. Je to nejlaskavější i nejpřísnejší jazyk matky, která střeží a udržuje veškerý živoucí systém na Zemi v živoucím systému Vesmíru v rovnováze.Promlouvá neustále, učí trpělivě a neoblomně, i když nechceme slyšet.Její odpovědi jsou jasné. Hovoří ve faktech. Jimiž jsou i pocity, ve kterých se člověk...


Tento článek bych ráda věnovala maminkám. S dcerou vytváříme projekt Matka a Dcera pro podporu mladé generace a ano, jde nám o jejich podporu v době mohutného rozvoje, změn a zároveň nejistoty ve společnosti. Ale proto, abychom mohly být silnou oporou, potřebujeme se především podpořit samy. Být v rovnováze a harmonii. Nejsme jen matky, ale jsem...

Hojnost

06.12.2022

Neb jak jsem přišla na zásadní zásek ohledně hojnosti z dětství a jak taková přesvědčení člověka limitujou:
...Když jsem byla malá, méně než 10 let ještě před revolucí, babička mi do nemocnice přinesla úžasnej tlustej katalog s hračkama, protože pracovala v Pragoexportu. A tak jsem pobyt v nemocnici trávila tím, že jsem si ve svých představách se...

Boj o pravdu

04.11.2022

Moray - stavba v Andách zasvěcená úrovním vědomí v úrovních metafyzické a fyzické reality, různé perspektivy a možnosti nahlédnout, prožít a zvědomit si příčiny a následky toho, co tvoříme a jak (co cítíme, jak uvažujeme, reagujeme, jednáme, co si vybíráme apod.) Multidimenzionální celek jednotlivce i společnosti, roviny, které nelineárním způsobem...

Sedím u velkého okna v kuchyni starého domu, hraju si a možná přemýšlím, čím bych chtěla být až budu velká a vůbec mě nenapadá, že se mi jednou zrodí v hlavě nápad vycházející ze srdce a budu se chtít vrátit právě sem.