Proč nemůže fungovat ani patriarchát ani matriarchát ani poly, mono a jakýkoliv smus?

01.08.2023

Neb proč se pletou pojmy s dojmy.

Zhruba a hodně zjednodušeně?

Veškerý nový život na Zemi stejně jako dítě vytváří přirozeně mužskoženský princip a pak se o něj stará.

Ve smyslu jednotlivce. Vnitřní dítě reprezentuje život, bezprostřednost a duši. Žena přírodu, tělo, emoce, city a pocity. Křehkost, vnímavost, kreativitu, péči, výživu a laskavost… Je zaměřená dovnitř na potřeby dítěte, rodinu a vztahy v našem nitru. Muž reprezentuje ducha, mysl, instinkty a společnost. Sílu, materializaci, myšlení, zajištění, hranice a ochranu… Je zaměřený ven a vztahy s okolím. Žena vnímá potřeby dítěte a dává impulzy muži pro jejich zajištění…

Ve smyslu vztahů. Všichni máme všechno. Ve vztahu s dětmi a rodině se jako rodiče o ně staráme a nic neočekáváme zpět. Zároveň jsme ale zaměřeni na své vnitřní děti a jejich zajištění a tím své děti učíme respektu k druhým. Ve vztahu mezi mužem a ženou naše těla fungují, vyjadřují, doplňují se a naplňují funkcionalitu pro tvorbu nového společného života (jako dítěte), ale vnímáme a respektujeme i tu druhou skrytou polaritu a vnitřní dítě v tom druhém.

Nikdo z nás nereprezentuje čistě ten či onen princip.

Každý v sobě máme dítě, muže a ženu. Každý jsme vyrostli v nějaké rodině, společnosti a podmínkách.

Podle toho, jak jsme vnímali a prožívali vztah matky a otce vůči sobě a vztah matky a otce mezi sebou, s tím jsme se identifikovali a využíváme i svůj mužskoženský princip pro sebe, ve vztahu k okolí a tvoříme svůj život.

Když pochopíme, co a jak jsme z toho aplikovali na sebe, pochopíme i to proč a jak se chováme sami k sobě a co nám odráží okolí, jak naplňujeme svoje potřeby a sny, spolupracujeme nebo ne. Pochopíme závislost, touhu kontrolovat, ovládat život a sebe navzájem z dojmu oddělenosti. A můžeme to změnit, protože nám to k ničemu není.

A ze široka?

Všechno funguje přirozeně a neodděleně:))) 

Cokoliv vychýlené nebo povýšené je opět ponížené a zařazené.

Proto se probírá vnitřní žena, která to skrze pocit dokáže vnímat, v každém z nás z kómatu, aby toho na vnitřního muže nebylo moc a vědomí mohlo spočinout v klidu srdce.