Kurzy/skupinová setkání a individuální konzultace 

Smluvní podmínky:

Při zrušení účasti 7 dnů a více před konáním kurzu a 1 den před konáním konzultace/setkání vzniká nárok na vrácení poplatku.

Požadujete-li vystavit fakturu, informujte nás emailem nejpozději týden před zahájením kurzu nebo 1 den před konzultací/setkáním a v emailu uveďte Vaše fakturační údaje. Pokud se nebudete moci zúčastnit, prosím kontaktujte nás co nejdříve a uvolněte místo pro případné další zájemce.

Podmínky účasti:

Účastník je po celou dobu kurzu/konzultace/setkání za sebe zodpovědný a účast na semináři/kurzu/konzultaci je dobrovolná.

Nedoporučuje se užívání drog a jiných omamných látek před a v průběhu semináře/kurzu/konzultace a před sezením.

Kurz/konzultace/setkání není náhražkou za lékařskou či psychoterapeu­tickou péči.

V případě užívání jakékoliv medikace a zdravotních obtíží pod kontrolou lékařem informujte lektora a s lékařem účast konzultujte. Jde o vaši celistvost.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že aktem přihlášení na seminář/kurz/individuální konzultaci souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizátora akce. Organizátor akce se zavazuje, že údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez souhlasu poskytovatele a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací související s činností těchto webů (matkaadcera.cz), k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Organizátor akce:

Kateřina Stibralová

Šmolíkova 899/58

161 00, Praha 6

IČO: 05518075